TIJDELIJKE ACTIE OP AANKOOP ENKEL VIA WEBSITE - 10 % DIRECTE KORTING ( niet op verpakking)
ONS TELEFOON NUMMER: 0474 52 48 68 - 09 225.45.22
 

Retourvoorwaarden

Verzakingsrecht  - afzien van uw aankoop

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (bijvoorbeeld via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier herroepingsrecht, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Producten waarvan verzegeling is verbroken of de verpakking geopend komen niet in aanmerking.
Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten.  

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.