Beste klant HERBACOS gaat er NIET mee ophouden. Winkel blijft zeker open.
ONS TELEFOON NUMMER: 0474 52 48 68 - 09 225.45.22
 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Versie : 25 februari2022

Ondernemingsgegevens 
Herbacos BVBA
Grootkanonplein 7 , 9000 Gent
BE0471.371.203
contact@herbacos.be
09/225.45.22

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Herbacos BVBA met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Grootkanonplein 7  (België), BTW BE 0471.371.203, (hierna Herbacos') biedt haar klanten de mogelijkheid om cosmeticaproducten en grondstoffen voor de aanmaak van deze online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Herbacos.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Herbacos houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Herbacos aanvaard zijn.

De artikelen uit de web-shop betaalt de klant op voorhand. De bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres in België of Nederland. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 7). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel

Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in  België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondernemingen dienen zicht te registreren bij Herbacos voor producten voor professioneel gebruik.  

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Zo is het mogelijk dat geafficheerde prijzen achterhaald zijn door prijsaanpassingen bij onze leveranciers. Herbacos zal in dergelijk geval de klant contacteren om de nieuwe prijs

mede te delen.

Klant heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. Herbacos houdt zich het recht voor om de producten niet te leveren aan de geafficheerde lagere prijs.


Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Herbacos niet. Herbacos is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Herbacos is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Herbacos.  Herbacos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde artikelen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • Bij aanzienlijke prijsstijgingen van producten ten opzichte van de prijzen opgenomen in de webshop.
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

 

Artikel 4 : In webshop opgenomen

 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die u uzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen. Ook tijdens zwangerschap, zogen of bij kinderen onder de 2 jaar is het verstandig u eerst goed te laten informeren. 

Artikel 5: Online aankopen

Niet professionele klanten kunnen rechtstreeks via de website hun bestelling plaatsen en betalen. Professionele klanten worden gevraagd eerst zich te registreren. Na het bekomen van een login kunnen zij hun bestelling plaatsen. De registratie is noodzakelijk voor de facturatiegegevens. Buitenlandse professionele klanten dienen zich ook te registreren. Na verificatie van hun buitenlands BTW nummer kunnen zij vrij van BTW kopen. Een bijkomende voorwaarde is dat Herbacos de goederen naar de buitenlands klant verstuurd. Goederen kunnen niet afgehaald worden in de winkel.

Het contract tussen de klant en Herbacos wordt gesloten op moment van het plaatsen van de bestelling en het betalen van de prijs via een betaalkaart.

Herbacos zal de goederen, indien op stock, binnen de 2 werkdagen naar de klant versturen. Indien de goederen niet op stock zijn zal Herbacos contact opnemen met de klant voor verdere afspraken aangaande de levering.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : Visa, Mastercard of Maestro.

Herbacos is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 6: Levering

Herbacos zal de goederen, indien op stock, binnen de 2 werkdagen naar de klant versturen. Indien de goederen niet op stock zijn zal Herbacos contact opnemen met de klant voor verdere afspraken aangaande de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de  klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Herbacos.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 3 werkdagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De artikelen uit de webshop betaal je wel op voorhand. Deze worden na ontvangst van de betaling geleverd op een door jou gekozen adres in België of Nederland.

Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht. Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

Wat is herroepingsrecht? 

Je hebt het recht ons te melden dat je afziet van jouw aankoop en kan het pakket op eigen kosten retourneren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Contacteer onze klantendienst: 09/225.45.22. 

Na aanvaarding van jouw retour betalen wij de aankoop terug.

De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omdat je het gebruikt hebt zal het artikel volledig worden aangerekend.

Ook voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde en onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend is (volledig of gedeeltelijk) dat ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Herbacos BVBA respecteert de Belgische wet van  8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden :  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,

het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Herbacos BVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Herbacos BVBA.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Herbacos heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Herbacos houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en de risico’s van betalen on line. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Herbacos om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Klantendienst 

De  klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32  9 225.45.22, via e-mail op contact@herbacos.be of per post op het volgende adres Grootkanonplein 7 te 9000 Gent.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Herbacos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Herbacos kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.