Beste klant HERBACOS gaat er NIET mee ophouden. Winkel blijft zeker open.
ONS TELEFOON NUMMER: 0474 52 48 68 - 09 225.45.22
 

Sodium Cocoyl Isethionate SCI-Huismerk 100 g

Als je dit product bestelt, ontvangt u 0,45€ bonus waarde.

  • 4,49€

Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) Herbacos 100 g - 62-0823-100 (Herbacos).

Verlanglijstje

Vergelijken

Excl. BTW: 3,71€

Productcode: 62-0823-100

Tags:  SodiumCocoylIsethionate(SCI)HerbacosTenside

INCI: Sodium Cocoyl Isethionate (Sodium Cocoyl Isethionate) 

Vorm: wit poeder  

Opslag : droog

PH (35 °C; 10% solution): 4.0 - 6.0

Gebruiksconcentratie : 3-20% (het kan 1: 1 SLSA vervangen, maar schuimt meer en u kunt een extra schuimmiddel gebruiken!)

In douchegels, haarshampoos: ca.5-20%

In badproducten, shampoobars, shower bars enz.:10-40%

In milde gezichts- en lichaamsreinigingsproducten: 1-5%

Deze oppervlakteactieve stof is in poedervorm, dus het is raadzaam om wat water uit de waterfase te verwijderen,

het water te verwarmen en vervolgens de SCI op te nemen en ten slotte in de formulering/recept op te nemen.

De SCI kan ook rechtstreeks in andere oppervlakteactieve stoffen worden geroerd.

Aandacht: na vermengen met water niet meer krachtig mengen, anders ontstaat er te veel schuim en is het moeilijk te vullen!

SCI Powder Sodium Cocoyl Isethionate 250g  is een plantaardige, sulfaatvrije oppervlakteactieve stof. Deze milde oppervlakteactieve stof zorgt voor een stabiel en stevig schuim en voor de schuimvorming zelf. SCI Powder Sodium Cocoyl Isethionate is reinigend, hydraterend en vochtinbrengend, waardoor het geschikt is voor de gevoelige huid. Het product is ook veganistisch, biologisch afbreekbaar, anionisch, sulfaatvrij en huidvriendelijk.

Ingrediënten: Vetzuren, kokos, 2-sulfoethyl ester, natriumzout


Veiligheidsinstructie: Gevaarsymbool uitroepteken GHS07

Buiten bereik van kinderen houden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij contact met de ogen - voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

. Algemene informatie:

Verwijder kleding die besmet is met het product onmiddellijk.

Na inhalatie: Zorg voor een toevoer van frisse lucht. Raadpleeg bij aanhoudende symptomen een arts.

In geval van ademstilstand of- onregelmatigheid, ademhalingsdonatie of zuurstofbeademing en bel onmiddellijk een arts.

In geval van bewusteloosheid, opslag en transport in een stabiele zijligging.

Na contact met de huid: Trek vuile kleding onmiddellijk uit.

Reinig ruimtes met veel water en zeep.

Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Na oogcontact: Als de ooglidopening open is, spoel de ogen dan onmiddellijk enkele minuten onder stromend water en raadpleeg een arts.

Na inname: Spoel je mond en drink veel water.

Wek geen braken op, zoek onmiddellijk medische hulp.

. Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Spoelen, verdubbeling van controverses en braken,

Bewusteloosheid. Irriterend effect op de huid, ogen en luchtwegen

. Instructies voor de arts: Symptomatische behandeling (ontsmetting, vitale functies),

geen specifiek tegengif bekend.

. Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:

Was je handen voor de pauzes en aan het einde van het werk.

Vermijd contact met ogen en huid.

Adem geen gassen/dampen/aërosolen in.

Verwijderd houden van dranken, voedsel en diervoeders.

Verwijder vuile, doorweekte kleding onmiddellijk.

Adembescherming: Bij onvoldoende ventilatie/afzuiging is adembescherming vereist.

Handbescherming: Beschermende handschoenen

Handschoenmateriaal: nitrilrubber, handschoen

Oogbescherming: Nauwsluitende bril.

Bescherming van het lichaam: Standaard beschermende werkkleding.

Chemisch bestendige veiligheidsschoenen of -laarzen.

Als er huidcontact kan optreden, draag dan ondoordringbare beschermende kleding voor deze stof.

Vraag de volledige veiligheidsfiche op  op contact@herbacos.be